Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Експорт на 1 резултата:
Избор: Автор is Дамянова, Илиянка  [Clear All Filters]
Глава от книга
Дамянова, И. авт, 2005. Имажинизмът на Сергей Есенин. В В. Стефанов, Тишева, Й., & Божанкова, Р., ред-ри Как с думи се правят светове. София: Университетско издателство „Св. Климент Охридски“, с-ци 250-262.
Subscribe to Синдикирай