Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Експорт на 1 резултата:
Избор: Автор is Бальова, Петя  [Clear All Filters]
2005
Бальова, П. авт, 2005. Измеренията на прекрасното в цикъла „Стихове за Прекрасната дама“ на Александър Блок. В В. Стефанов, Тишева, Й., & Божанкова, Р., ред-ри Как с думи се правят светове. София: Университетско издателство „Св. Климент Охридски“, с-ци 243-249.
Subscribe to Синдикирай