Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Експорт на 1 резултата:
Избор: Автор is Маврова, Аглая  [Clear All Filters]
Глава от книга
Маврова, А. авт, 2005. Името на персонажа и персонажът на името в „От ума си тегли“ на А. С. Грибоедов. В В. Стефанов, Тишева, Й., & Божанкова, Р., ред-ри Как с думи се правят светове. София: Университетско издателство „Св. Климент Охридски“, с-ци 235-242.
Subscribe to Синдикирай