Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Експорт на 1 резултата:
Избор: Автор is Христова, Наталия  [Clear All Filters]
2006
Христова, Н. авт, 2006. Тази странна институция, която не позволява да се каже всичко. В В. Стефанов, Тишева, Й., & Божанкова, Р., ред-ри Политики на различието, езици на близостта. София: Университетско издателство "Св. Климент Охридски", с-ци 291-300.
Subscribe to Синдикирай