Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Експорт на 1 резултата:
Избор: Автор is Иванов, Иванов  [Clear All Filters]
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
И
Иванов, И. авт, 2006. Постмодерното в романа „Японецът и потокът” на Златомир Златанов. В В. Стефанов, Тишева, Й., & Божанкова, Р., ред-ри Политики на различието, езици на близостта. София: Университетско издателство "Св. Климент Охридски", с-ци 154-156.
Subscribe to Синдикирай