Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Експорт на 1 резултата:
Избор: Автор is Михайлов, Петър  [Clear All Filters]
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
С
Михайлов, П. авт, 2006. „Собствена стая”, Вирджиния Улф и българските писателки от 30-те години на XX век. В В. Стефанов, Тишева, Й., & Божанкова, Р., ред-ри Политики на различието, езици на близостта. София: Университетско издателство "Св. Климент Охридски", с-ци 128-145.
Subscribe to Синдикирай