Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Експорт на 1 резултата:
Избор: Автор is Василева-Карагьозова, Светлана  [Clear All Filters]
2006
Василева-Карагьозова, С. и съавт. авт-ри, 2006. Барокови реминисценции в българската поезия. В София: Университетско издателство "Св. Климент Охридски", с-ци 24-41.
Subscribe to Синдикирай