Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Експорт на 2 резултата:
Избор: Автор is Хубенова, Цвета  [Clear All Filters]
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
Х
Хубенова, Ц. авт, 2006. Дилтай – херменевтика, история, емпатия, различие. В В. Стефанов, Тишева, Й., & Божанкова, Р., ред-ри Политики на различието, езици на близостта. София: Университетско издателство "Св. Климент Охридски", с-ци 9-23.
Хубенова, Ц. авт, 2005. Литературните Пигмалиони. В В. Стефанов, Тишева, Й., & Божанкова, Р., ред-ри Как с думи се правят светове. София: Университетско издателство „Св. Климент Охридски“, с-ци 188-212.
Subscribe to Синдикирай