Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Експорт на 3 резултата:
Избор: Автор is Попов, Димитър  [Clear All Filters]
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
П
Попов, Д. авт, 2002. Типология на схващанията за стила. Българска реч, 8(3), с-ци32–39.
Попов, Д. авт, 2004. Фоностилистика на дискурса, Шумен: Университетско издателство „Епископ Константин Преславски“.
Subscribe to Синдикирай