Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Експорт на 2 резултата:
Избор: Автор is Злыднев, В. И  [Clear All Filters]
1978
Злыднев, В.И. & A.C, М. авт-ри, 1978. Общие закономерности и особенности историко-культурного развития славянских народов ХVIII в.-70-х годов XIX в. В Славянские культуры в эпоху формирования и развития славянских наций ХVIII-XIX вв. Москва: Наука, с-ци .8-23.
Subscribe to Синдикирай