Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Експорт на 1 резултата:
Избор: Автор is Парижков, П.  [Clear All Filters]
2003
Парижков, П. авт, 2003. Енциклопедичната традиция в българското книгоиздаване . В Библиотечно сътрудничество - настояще и бъдеще Доклади от XIІІ годишна конференция на СБИР. София: ББИА. Available at: http://www.lib.bg/dokladi2003/p_parijkov.htm.
Subscribe to Синдикирай