Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Експорт на 2 резултата:
Избор: Автор is Велева, Мая  [Clear All Filters]
1980
Велева, М. авт, 1980. Първи българо-скандинавски симпозиум по български език и литература. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 5(3), с-ци89–90.
Subscribe to Синдикирай