Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Експорт на 2 резултата:
Избор: Автор is Велева, Мая  [Clear All Filters]
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
П
Велева, М. авт, 2002. Преображенията на репортажа. Българска реч, 8(3), с-ци26–28.
Велева, М. авт, 1980. Първи българо-скандинавски симпозиум по български език и литература. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 5(3), с-ци89–90.
Subscribe to Синдикирай