Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Експорт на 3 резултата:
Избор: Автор is Даскалова, Добрина  [Clear All Filters]
1991
Даскалова, Д. авт, 1991. Наблюдение върху възприемането на акцентуваността в българския и в руския език. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 16(6), с-ци13–19.
Subscribe to Синдикирай