Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Експорт на 11 резултата:
Избор: Автор is Мурдаров, Владко  [Clear All Filters]
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
Р
Мурдаров, В. авт, 1988. Разговор за българския език във Виена. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 13(4–5), с231.
Н
Мурдаров, В. авт, 2009. Нашият съвременник Балан. Българска реч, 15(1-2), с-ци18 – 20.
М
Мурдаров, В. авт, 2006. Между може и трябва. Българска реч, 12(2–3), с-ци46–49.
К
Мурдаров, В. авт, 1990. Константин Босилков (1941–1989). Palaeobulgarica / Старобългаристика, 14, с-ци103–104.
Subscribe to Синдикирай