Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Експорт на 1 резултата:
Избор: Автор is Павлов, Л  [Clear All Filters]
1983
Бакалов, Г. авт, 1983. Из Христо Ботев. В Л. Павлов, ред Студии, статии, рецензии. София: Български писател, с 130.
Първа публикация: Ботев лист. Издание на Съюза на артистите, музикантите и театралните служещи в България, 02 юни 1921, бр. 2.
Subscribe to Синдикирай