Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Експорт на 1 резултата:
Избор: Автор is Велева, М  [Clear All Filters]
1985
Благоев, Д. авт, 1985. Принос към историята на социализма в България. В М. Велева, ред Избрани исторически съчинения. София: Наука и изкуство.
Първо издание на текста – 1906 г.
Subscribe to Синдикирай