Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Експорт на 3 резултата:
Избор: Автор is Благоев, Димитър  [Clear All Filters]
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
П
Благоев, Д. авт, 1985. Принос към историята на социализма в България. В М. Велева, ред Избрани исторически съчинения. София: Наука и изкуство.
Първо издание на текста – 1906 г.
Х
Благоев, Д. авт, 1974. Христо Ботев като поет и журналист. В Г. Марков, ред Литературнокритически статии. София: Български писател.
Първа публикация: Ново време, г. I, кн. 8, октомври 1897 г.
Благоев, Д. авт, 1974. Христо Ботев пред съда на „естетичните. В Г. Марков, ред Литературнокритически статии. София: Български писател, с-ци 147-149.
Първа публикация: Ден, г. I, кн. 9-10, септември и октомври 1891 г.
Subscribe to Синдикирай