Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Експорт на 2 резултата:
Избор: Автор is Паси, Исак  [Clear All Filters]
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
С
Паси, И. авт, 1993. Смешното, София: Университетско издание „Св. Климент Охридски“.
В
Шилер, Ф. авт, 1981. Върху наивната и сантименталната поезия. В И. Паси, ред Естетика: Сборник статии, рецензии, писма. София: Наука и изкуство, с-ци 575–662.
Subscribe to Синдикирай