Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Експорт на 1 резултата:
Избор: Автор is Rǎdvan, Laurenţiu  [Clear All Filters]
2006
Zahariuc, P. авт, 2006. Nouǎ documente din secolul al XVI-lea privitoare la istoria oraşului Bucureşti. В L. Rǎdvan, ред Civilizaţia urbanǎ din spaţiul românesc în secolele XVI–XVIII: Studii si documenle. Iași: Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”, с-ци 205 – 223.
Subscribe to Синдикирай