Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Експорт на 1 резултата:
Избор: Автор is Андреевский, И  [Clear All Filters]
1890
Андреевский, И., Арсеньев, К. & Петрушевский, Т. ред-ри, 1890. Арифметика, наука. В Энциклопедический Словарь Ф.А.Брокгауза и И.А.Ефрона. Лейпциг ; Санкт-Петербург: Брокгауз и Ефрон. Available at: http://www.vehi.net/brokgauz [Отворен на 12.02.2016AD].
Subscribe to Синдикирай