Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Експорт на 6 резултата:
Избор: Автор is Захариева, Йорданка  [Clear All Filters]
1997
Захариева, Й. авт, 1997. Библиография на Корнелия Илиева. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 22(2), с-ци130–135.
2012
Захариева, Й. авт, 2012. Език, култура и национална сигурност. Eзикът и културата в съвременния свят. В Сборник с материали от Международна научна конференция. Бургас, 22-23 юни 2012. Велико Търново: Знак '94, с-ци 175–182.
2013
Захариева, Й. авт, 2013. В подстъпите към извън-предела. Обществото на знанието и хуманизмът на ХХІ век. В Сборник с доклади от Х юбилейна научна конференция с международно участие от 1 ноември 2012, УниБИТ. София: За буквите – О писменьхь, с-ци 660–669.
Subscribe to Синдикирай