Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Експорт на 5 резултата:
Избор: Автор is Милева, Виолета  [Clear All Filters]
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
Х
Милева, В. авт, 1980. Характерна модална експресивност на императива от свършен вид с отрицание в полския език в съпоставка с българския книжовен език. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 5(5), с-ци49–52.
Трифонова, Й. и съавт. авт-ри, 1989. Х международен конгрес на славистите (София, 14–22.IX.1988). Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 14(4), с-ци113–128.
Н
Милева, В. авт, 1988. Някои основни типологични сходства между съвременния словашки и съвременния български език. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 13(4–5), с-ци69–72.
Subscribe to Синдикирай