Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Експорт на 1 резултата:
Избор: Автор is Пауновски, Иван  [Clear All Filters]
Глава от книга
Вазов, И. авт, 1983. Христо Ботев. Критическа студия. В И. Пауновски, ред Българската критика за Христо Ботев. София: Български писател.
Първа публикация на текста: сп. „Денница“, 1891, кн. 6, 7, 8 и 10
Subscribe to Синдикирай