Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Експорт на 3 резултата:
Избор: Автор is Николчина, Миглена  [Clear All Filters]
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
В
Кръстева, Ю. авт, 1997. Времето на жените. В П. Дамянова и съавт., ред-ри Времето на жените. София: УИ „Св. Климент Охридски”, с-ци 16-40.
С
Николчина, М. авт, 1997. Смисъл и майцеубийство. Прочит на Вирджиния Улф през Юлия Кръстева, София: Университетско издателство „Св. Климент Охридски“.
Subscribe to Синдикирай