Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Експорт на 10 резултата:
Избор: Автор is Весела Шушлина  [Clear All Filters]
Книга
Хаджиева, Е. и съавт. авт-ри, 2014. Как се общува на български?, София: Гутенберг.
Хаджиева, Е. и съавт. авт-ри, 2014. Лесното в трудния български език, София: Гутенберг.
Хаджиева, Е. и съавт. авт-ри, 2013. Препъни-камъчета в чуждоезиковото обучение, София: Гутенберг.
Хаджиева, Е. и съавт. авт-ри, 2012. Разбирам и говоря, София: Гутенберг.
Хаджиева, Е. и съавт. авт-ри, 2011. Реч, етикет и културни традиции, София: Гутенберг.
Хаджиева, Е. и съавт. авт-ри, 2012. Реч, етикет, културни традиции, София: Гутенберг.
Хаджиева, Е. и съавт. авт-ри, 2013. Текстове плюс, София: Гутенберг.
Статия в списание
Шушлина, В. авт, 2013. Функции на обръщението. Българска реч, 19(3), с-ци42 – 49.
Subscribe to Синдикирай