Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Експорт на 6 резултата:
Избор: Автор is Костадинова, Петя  [Clear All Filters]
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
Б
Костадинова, П. авт, 1996. Библиография на Валентин Станков. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 21(2), с-ци108–121.
Д
Костадинова, П. авт, 1999. Делия. Българска реч, 5(4), с-ци38–42.
И
Костадинова, П. авт, 2001. Игра(та) на буквите. Българска реч, 7(1), с-ци20–23.
Subscribe to Синдикирай