Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Експорт на 2 резултата:
Избор: Автор is Ласкова, Ласка  [Clear All Filters]
2005
Ласкова, Л. авт, 2005. Едно интервю. Комуникативни стратегии и джендър. В В. Стефанов, Тишева, Й., & Божанкова, Р., ред-ри Как с думи се правят светове. София: Университетско издателство „Св. Климент Охридски“, с-ци 434-446.
Subscribe to Синдикирай