Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Експорт на 1 резултата:
Избор: Автор is Сидоров, А. И.  [Clear All Filters]
2008
Войтенко, А.А. и съавт. авт-ри, 2008. Apophthegmata Patrum. В Православная Энциклопедия. Москва: Русская православная церковь. Available at: http://www.pravenc.ru/text/75770.html [Отворен на 28.03.2015AD].
Subscribe to Синдикирай