Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Експорт на 19 резултата:
Избор: Автор is Константин Попов  [Clear All Filters]
2014
Попов, К. авт, 2014. Преоткриване на поета. Българска реч, 20(1), с-ци85-86.
Попов, К. авт, 2014. Човекът е винаги в сегашното. Българска реч, 20(3), с-ци5 – 6.
2013
Попов, К. авт, 2013. Българското слово. Българска реч, 19(3), с-ци5 – 7.
Попов, К. авт, 2013. За поетиката на вечното в нашата поезия. Българска реч, 19(3), с-ци86 – 89.
2003
Попов, К. авт, 2003. Втелява се и втелясва се. Българска реч, 9(1), с-ци32–33.
Subscribe to Синдикирай