Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Експорт на 4 резултата:
Избор: Автор is Платон, философ  [Clear All Filters]
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
П
Платон, философ авт, 1979. Протагор. В Г. Михайлов, ред Диалози. София: Наука и изкуство.
Платон, философ авт, 2006. Закони Н. Панова & Гочев, Г., ред-ри, София: Сонм.
Платон, философ авт, 2007. Федър Б. Богданов, ред, София: Планета 3.
Платон, философ авт, 1979. Критон. В Диалози. София: Наука и изкуство, с-ци 67-84.
Subscribe to Синдикирай