Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Експорт на 2 резултата:
Избор: Автор is Токарев, Сергей А.  [Clear All Filters]
1980
Аверинцев, С. авт, 1980. Иоанн Богослов. В С. А. Токарев, ред Мифы народов мира. Москва: Советская энциклопедия, с-ци 549–551.
Лотман, Ю.М., Минц, З. & Мелетинский, Е. авт-ри, 1980. Литература и мифы. В С. А. Токарев, ред Мифы народов мира. Москва: Советская энциклопедия, с-ци 58-65.
Subscribe to Синдикирай