Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Експорт на 14 резултата:
Избор: Автор is Митринов, Георги  [Clear All Filters]
2005
Митринов, Г. авт, 2005. За компетентността в научните публикации. Българска реч, 11(3), с-ци85–89.
По повод статията на Нено Неделчев „Лексикални особености в говора на българите католици от гр. Белене“. В: Сборник Лингвистични студии. Велико Търново, 1994.
Subscribe to Синдикирай