Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Експорт на 14 резултата:
Избор: Автор is Митринов, Георги  [Clear All Filters]
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
Д
Митринов, Г. авт, 2004. Диалектология и история. Българска реч, 10(2), с-ци51–53.
З
Митринов, Г. авт, 2005. За компетентността в научните публикации. Българска реч, 11(3), с-ци85–89.
По повод статията на Нено Неделчев „Лексикални особености в говора на българите католици от гр. Белене“. В: Сборник Лингвистични студии. Велико Търново, 1994.
Митринов, Г. авт, 2008. За южната граница на златоградския говор. Българска реч, 14(1), с-ци85 – 90.
Митринов, Г. авт, 2011. Защо айрян, а не мътеница и бърканица. Българска реч, 17(3), с-ци52-58.
Subscribe to Синдикирай