Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Експорт на 1 резултата:
Избор: Автор is Нанкова, Мариела  [Clear All Filters]
2013
Парижкова, Л. авт, 2013. Инициативи на банки, на търговски центрове за стимулиране на четенето в България. В: . . София: За буквите – О писменехь. В М. Нанкова, ред Добри практики за читателска компетентност при деца и ученици. София: За буквите – О писменехь, с-ци 223-226.
Subscribe to Синдикирай