Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Експорт на 5 резултата:
Избор: Автор is Панайотов, Величко  [Clear All Filters]
Статия в списание
Панайотов, В. & Влахова, Р. авт-ри, 1995. Конференция в памет на проф. д-р Максим Младенов. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 20(4–5), с-ци128–130.
Панайотов, В. авт, 1998. За някои омотематични лексеми в словашките и българските говори. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 23(3–4), с-ци7–19.
Отзив за конференция на тема Славянските езици – история и съвременност, проведена на 30.06.1996 г. в Софийския университет.
Панайотов, В. авт, 2001. Библиография на Винцент Бланар. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 26(1), с-ци127–136.
Subscribe to Синдикирай