Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Експорт на 2 резултата:
Избор: Автор is Папазова, Красимира  [Clear All Filters]
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
С
Недкова, К., Папазова, К. & Аргирова-Герасимова, М. авт-ри, 2007. Социологически поглед. В Списание „Библиотека“: Тематичен указател: 1984–2005 г. с-ци 199-246.
В: [ibib]Шуманова2007[/ibib]
Шуманова, Н. и съавт. авт-ри, 2007. Списание „Библиотека“. Тематичен указател: 1984–2005 г., София: Народна библиотека „Св. Св. Кирил и Методий“.
Subscribe to Синдикирай