Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Експорт на 1 резултата:
Избор: Автор is Проданов, Васил  [Clear All Filters]
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
Л
Проданов, В. авт, 2011. Легитимация на прехода към втори български капитализъм. Ново време. Списание за социални идеи, политика и култура, 12, с15.
Subscribe to Синдикирай