Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Експорт на 13 резултата:
Избор: Автор is Брезински, Стефан  [Clear All Filters]
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
Б
Брезински, С. авт, 1995. Романя не е Румъния. Българска реч, 1(4), с-ци27–28.
Брезински, С. авт, 1996. Завера и за вярата. Българска реч, 2(1), с-ци31–32.
Брезински, С. авт, 1996. Заек и паяк. Българска реч, 2(2), с-ци15–16.
Брезински, С. авт, 1997. Как се сади райграс?. Българска реч, 3(3–4), с-ци19–20.
Брезински, С. авт, 1997. Обръщенията. Българска реч, 3(3–4), с-ци18–19.
Брезински, С. авт, 1998. Липѝр – урисѝт – лѝуса. Българска реч, 4(2), с24.
Брезински, С. авт, 1998. „Морен сокол пие..“. Българска реч, 4(1), с23.
Брезински, С. авт, 1999. Два текста от Ново село, Видинско. Българска реч, 5(2–3), с50.
Записал Стефан Брезински.
Брезински, С. авт, 1999. Насаждам на пачи яйца. Българска реч, 5(1), с-ци23–24.
Брезински, С. авт, 1979. Няколко лексикални белоруско-български паралели. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 4(2), с-ци35–37.
Брезински, С. авт, 1983. Четвърта българо-полска конференция. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 8(3), с-ци126–128.
Брезински, С. авт, 1999. Системата на съвременните български сказуеми. Годишник на Софийския университет. Факултет по славянски филологии, 87(1. Езикознание), с-ци5–34.
Subscribe to Синдикирай