Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Експорт на 1 резултата:
Избор: Автор is Бакич-Хейдън, Милица  [Clear All Filters]
2004
Бакич-Хейдън, М. авт, 2004. Кое е византийското на Балканите?. В Д. Биелич & Савич, О., ред-ри Балканите като метафора : Между глобализацията и фрагментацията. София: Труд.
Subscribe to Синдикирай