Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Експорт на 7 резултата:
Избор: Автор is Цойнска, Ралица  [Clear All Filters]
Статия в списание
Цойнска, Р. авт, 1999. За главните букви в някои надписи. Българска реч, 5(4), с-ци25-26.
Цойнска, Р. авт, 2001. За граматиката на Найден Геров. Българска реч, 7(2), с-ци35–37.
Цойнска, Р. авт, 1990. Константин Босилков (1941–1989). Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 15(6), с-ци128–129.
Цойнска, Р. авт, 1990. Константин Босилков (1941–1989). Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 15(6), с-ци128–129.
Subscribe to Синдикирай