Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Експорт на 6 резултата:
Избор: Автор is Лекова, Татяна  [Clear All Filters]
Статия в списание
Лекова, Т. авт, 1996. Новоизлезли езикови трудове. Българска реч, 2(1), с-ци46–47.
За думите загар, загър '(голямо) ловно куче', зар 'костено кубче за игра (на табла)', контош 'горна дреха, къса до пояса, салтамарка'Продължение вж. [ibib]Лекова-1996[/ibib]
За думите кула, кутия, мащрапа, сердар, бабак / бубакНачало вж. [ibib]Лекова1995[/ibib]
Subscribe to Синдикирай