Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Експорт на 3 резултата:
Избор: Автор is Младенова, Дарина  [Clear All Filters]
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
К
Младенова, Д. авт, 2009. Конференция Глаголната система на балканските езици – наследство и неология. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, ХХХIV(3), с-ци158–162.
Subscribe to Синдикирай