Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Експорт на 4 резултата:
Избор: Автор is Фуко, Мишел  [Clear All Filters]
Книга
Фуко, М. авт, 1996. Археология на знанието, София: Наука и изкуство.
Фуко, М. авт, 1996. История на лудостта в класическата епоха, Плевен: Евразия-Абагар.
Фуко, М. авт, 1998. Надзор и наказание. Раждането на затвора, София: Университетско издателство "Св. Климент Охридски".
Статия в списание
Фуко, М. авт, 2003. За другите пространства. Литературен вестник, с-ци12-13.
Subscribe to Синдикирай