Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Експорт на 4 резултата:
Избор: Автор is Фуко, Мишел  [Clear All Filters]
2003
Фуко, М. авт, 2003. За другите пространства. Литературен вестник, с-ци12-13.
1998
Фуко, М. авт, 1998. Надзор и наказание. Раждането на затвора, София: Университетско издателство "Св. Климент Охридски".
Subscribe to Синдикирай