Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Експорт на 2 резултата:
Избор: Автор is Янакиева, Татяна  [Clear All Filters]
Глава от книга
Боров, Т. авт, 2009. Народната библиотека и българската литература. В Т. Янакиева, ред Тодор Боров. Избрани страници. София: Университетско издателство "Св. Климент Охридски", с-ци 598–614.
Боров, Т. авт, 2009. Сградата на Народната библиотека: Накратко разказана дълга печална история. В Т. Янакиева, ред Тодор Боров. Избрани страници. София: Университетско издателство „Св. Климент Охридски“, с-ци 497–524.
Subscribe to Синдикирай