Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Експорт на 3 резултата:
Избор: Автор is Боров, Тодор  [Clear All Filters]
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
Б
Боров, Т. авт, 1941. Домашни библиотеки, София: Книпеграф.
Боров, Т. авт, 2009. Сградата на Народната библиотека: Накратко разказана дълга печална история. В Т. Янакиева, ред Тодор Боров. Избрани страници. София: Университетско издателство „Св. Климент Охридски“, с-ци 497–524.
Боров, Т. авт, 2009. Народната библиотека и българската литература. В Т. Янакиева, ред Тодор Боров. Избрани страници. София: Университетско издателство "Св. Климент Охридски", с-ци 598–614.
Subscribe to Синдикирай