Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Експорт на 41 резултата:
Избор: Автор is Василка Радева  [Clear All Filters]
1980
Радева, В. авт, 1980. Летни курсове по германистика в Лайпциг. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 5(2), с-ци86–87.
1985
Радева, В. авт, 1985. Семантична структура на десубстантивните глаголи в българския и немския език. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 10(1), с-ци18–23.
1992
Радева, В. авт, 1992. Максим Сл. Младенов (1930–1992). Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 17(5), с-ци107–108.
Радева, В. авт, 1992. Максим Сл. Младенов (1930–1992). Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 17(5), с-ци107–108.
1995
Радева, В. авт, 1995. Димитър Матов (1864–1896). Българска реч, 1(1), с-ци24–25.
Радева, В. авт, 1995. Иван Леков (1904–1978). Българска реч, 1(1), с-ци25–26.
Думи със значение 'място за съдовете за вода' в българските говори.
Радева, В. авт, 1995. Къде сме ние?. Българска реч, 1(1), с-ци9–10.
Радева, В. авт, 1995. Максим Славчев Младенов. Българска реч, 1(2), с-ци7–8.
Радева, В. авт, 1995. Няколки сродни думи с основа – -благ-. Българска реч, 1(2), с-ци18–19.
1999
Радева, В. авт, 1999. За изговора на някои глаголни форми. Българска реч, 5(2–3), с-ци16–17.
Радева, В. авт, 1999. Редом с името Левски. Българска реч, 5(1), с-ци21–22.
2000
Радева, В. авт, 2000. Търпим или търпелив. Българска реч, 6(1–2), с-ци40–41.

Страници

Subscribe to Синдикирай