Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Експорт на 12 резултата:
Избор: Автор is Колев, Георги  [Clear All Filters]
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
Б
Колев, Г. авт, 1989. Балканистична конференция в София. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 14(1), с-ци122–123.
Жобов, В. & Колев, Г. авт-ри, 1992. Библиография на трудовете на Боряна Велчева. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 17(2), с-ци90–94.
Жобов, В. & Колев, Г. авт-ри, 1991. Библиография на трудовете на Тодор Бояджиев. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 16(2), с-ци101–108.
П
Колев, Г. авт, 1987. Първа диалектоложка конференция у нас. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 12(4), с-ци123–124.
Subscribe to Синдикирай