Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Експорт на 9 резултата:
Избор: Автор is Колев, Георги  [Clear All Filters]
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
К
Колев, Г. авт, 2006. Зима (ми) е / мрази (ми) – ареална характеристика. Българска реч, 12(2–3), с-ци92–95.
Колев, Г. авт, 1989. Балканистична конференция в София. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 14(1), с-ци122–123.
Колев, Г. авт, 1987. Първа диалектоложка конференция у нас. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 12(4), с-ци123–124.
Subscribe to Синдикирай